• تمام رخ
  • دارای جلد پلی کربنات پیشرفته
  • دارای سپر سه لایه
  • 95% محافظت از پرتو خورشید
  • دکمه تک لمسی برای باز و بسته شدن
  • دارای شیارهای طرحدار برای جریان باد