در صورتی که بخواهید از تاریخ اعتبار گارانتی خود مطلع شوید فرم زیر را پر کنید.

    نام و نام خانوادگی:

    شماره تلفن همراه:

    شماره بدنه:

    شماره موتور:

    یاماها جت اسکی