برای اطلاع از صحت گارانتی فرم زیر را پر کنید. در حال حاظر این سامانه برای موتورهای یاماها ، پارسان ، سیتک که با گارانتی یاماها موتور ایران عرضه می شود فعال می باشد.

    نام و نام خانوادگی خریدار:

    تلفن همراه:

    شماره بدنه

    شماره موتور