برای اطلاع از صحت گارانتی فرم زیر را پر کنید. در حال حاظر این سامانه برای موتورهای یاماها ، پارسان ، سیتک که با گارانتی یاماها موتور ایران عرضه می شود فعال می باشد.

نام و نام خانوادگی خریدار:

تلفن همراه:

شماره بدنه

شماره موتور