جت درایو(Jet drives) چیست؟Reviewed by یاماها موتور ایران on Dec 11Rating:

همانطور که میدانید که برای حرکت یک قایق به جابجایی آب نیاز داریم،یعنی مکش آب سپس پرتاپ آن به سمت عقب. این کار باعث می شود که قایق شما به سمت جلو حرکت کند. برای انجام این کار دو روش وجود دارد:

1- استفاده از گیربکس و پروانه  : معمولترین روش موجود در ایران که تمامی موتور قایق های موجود از این روش استفاده میکنند. در این روش چرخش پروانه باعث جابه جایی آب می شود. بزرگترین عیب این سیستم احتمال برخورد پروانه با اجسام اطراف آن است.

موتور قایق

موتور قایق با گیربکس و پروانه

2- استفاده از جت درایو : جت درایو در همه جت اسکی ها مورد استفاده قرار گرفته است. روش کار جت درایو این گونه است که آب از قسمت پایین توسط پروانه داخلی (ایمپلر) مکیده می شود سپس با فشار زیاد از قسمت عقب جت درایو خارج می شود. قابل ذکر است که در جت بت ها و بعضی موتور قایق ها نیز از این روش استفاده می شود. مزیتی که این سیستم دارد پروانه در حال چرخش قابل مشاهده نیست و خطر برخورد شناگران یا غواصان اطراف قایق با آن وجود ندارد.

گیربکس جت درایو جت اسکی و موتور قایق