• هزینه باربری بر عهده خریدار می باشد.
  • خدمات تعمیر در محل فقط در شعاع 100 کیلومتری دفتر مرکزی فعال می باشد.
  • محصولات یاماها دارای 1 سال گارانتی تعمیر یاماها موتور ایران هستند.
  • محصولات بادی عرضه شده در یاماها موتور ایران فاقد گارانتی هستند.
  • کلیه هزینه های اجرت تعمیر و سرویس رایگان و فقط هزینه قطعات گرفته خواهد شد.

موتور یاماها