• نشان مسابقات یاماها در جلوی تی شرت
  • نشان های یامالوب و جی تی آر در آستین ها
  • 100% پنبه