• چهار سیلندر خطی ، چهارزمانه ، 16 سوپاپ

  • سوخت رسانی انژکتور

  • حجم سیلندر 2044 سی سی

  • شافت بلند

  • سیستم فرمان : ریموت کنترل