• سه سیلندر خطی،چهارزمانه،12 سوپاپ

  • سوخت رسانی انژکتور

  • حجم سیلندر 941 سی سی

  • شافت بلند

  • سیستم فرمان:دسته گاز