• ترکیبی از نخ و پلی استر
  • یقه مدل ملوانی
  • چاپ طرح برجسته لوگوی یاماها