• ضد مه گرفتگی شیشه
  • تمیزکننده
  • دارای روزنه هوا
  • دارای نوار هیدراتکس برای ضدآب شدن
  • دارای زیپ vcs
  • دارای دو زیپ جلویی
  • لبه های کششی
  • دارای محافظ بیرونی با پلی استر 100درصد