• دارای رنگهای آبی،قرمز،سفید
  • لایه بیرونی 100% پلی استر
  • زانوی داخلی از چرم پوست بز
  • دارای نوارهای 100% پلی استر
  • زانوهای ضدساییدگی