• دارای لایه بیرونی 100% پلی استر
  • دارای زانوی داخلی تهیه شده از پوست بز
  • دارای قسمت هایی با حالت کششی در نقاط حساس بدن
  • زانوهای ضد ساییدگی