• دارای دو سیلندر
  • امکان نصب استارت
  • دوسال گارانتی
  • مخزن باک 12 لیتری